ytong’dan arka fon?


dymitryÇevrim Dışı

Kayıt: 21/02/2006
İl: Ankara
Mesaj: 56
dymitryÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2006 22:20

Merhaba arkada?lar,

Ytong (gazbeton)'dan aynen straforda oldu?u gibi ?ekillendirerek arka fon yapyp çimento ile kaplayarak akvaryuma koyarsak nasyl olur sizce? Çimentonun suyu sertle?tirece?ini ve malawi akvaryumunda kullanylaca?y için bunun sorun olaca?yny sanmyyorum ancak ytongun suya salynymy ne olur? Bilgisi olan arkada?lar varsa yardymyny rica ediyorum.


Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

GothicaÇevrim Dışı

Kayıt: 02/12/2005
İl: Antalya
Mesaj: 489
GothicaÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2006 22:23
strafor dan daha zor olur ytong a ?ekil vermek ve inanyn pisli?i 2 kat olur ama yapyla bilir uygun malzemelerle kaplady?ynyz zaman

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

dymitryÇevrim Dışı

Kayıt: 21/02/2006
İl: Ankara
Mesaj: 56
dymitryÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2006 22:32
Uygun malzemeden kastynyz nedir? Ben çinemto ile kaplamayy dü?ünüyorum a?yrla?tyrmak için

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

ANGEL2030Çevrim Dışı

Kayıt: 12/07/2005
İl: Ankara
Mesaj: 276
ANGEL2030Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2006 23:12

Anyl bey tahmin ediyorum KALEKYM'in kaplama malzemelerinden bahsediyor ama bence çimento daha iyi olur. ytongun salynymy hakkynda bir bilgim yok malesef ancak ara?tyrmalarynyz sonunda yapmaya karar verirseniz yapym a?amalaryny merakla bekliyoruz.

Saygylarymla,

ANGEL20302006-4-4 23:13:54

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

solgacÇevrim Dışı

Kayıt: 02/03/2006
İl: Eskisehir
Mesaj: 114
solgacÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2006 11:42
bildigim kadariyla yapiminda asbest kullaniliyor. bunun suya salinimi baliklari oldurecektir. cimentoyla kaplasaniz bile yine de cimento nefes alacagindan suya salinim yapacaktir. yapacaksaniz iyice arastirmanizi oneririm.bilginize... solgac2006-4-5 11:45:15

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

BIYIKLIÇevrim Dışı

Kayıt: 27/03/2006
İl: Istanbul
Mesaj: 507
BIYIKLIÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2006 23:02
[QUOTE=solgac]bildigim kadariyla yapiminda asbest kullaniliyor. bunun suya salinimi baliklari oldurecektir. cimentoyla kaplasaniz bile yine de cimento nefes alacagindan suya salinim yapacaktir. yapacaksaniz iyice arastirmanizi oneririm.bilginize... [/QUOTE]

Her duydu?unuza ara?tyrmadan inanmayyn arkada?lar gazbeton ça?ymyzyn tu?lasydyr. Bu tür söylentiler olsa olsa tu?lacylar tarafyndan çykarylyyordur. Yçeri?inde kuvarsit, kireç ve su vardyr. Zararly olsa Avrupa bu malzemeyi kullanmaz meraklanmayyn.

Suya nasyl tepki verir salynym yapar my? Denemeden tam emin olamayyz fakat bence yapar oldukça hafif ama basynca dayanykly bir malzemedir. Yalnyz özellikle keskin, sert cisimlerle ?ekil vermek zor de?ildir. Yçeri?indeki kireç suyu sertle?tirebilece?i gibi balyklara zarar da verebilir.


Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

dymitryÇevrim Dışı

Kayıt: 21/02/2006
İl: Ankara
Mesaj: 56
dymitryÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2006 10:56
Ytongun sayfasyna girdim ancak suya salynymy ile ilgili bir bilgi bulamadym, daha çok di?er malzemelerle a?yrlyk ve ysyya dayanym kar?yla?tyrmasy var. Straforun dy?ynda ba?ka bir malzemeden arka fon yapmak istiyorum ama ytongun zarary olurmu suya bunu deneyerek de?ilde ba?ka nasyl ö?renebilirim.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

Ahmet KonukÇevrim Dışı

Kayıt: 15/12/2005
İl: Istanbul
Mesaj: 502
Ahmet KonukÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2006 19:57

 Arkada?lar ben ?uan yapmaktayym ytong tugoladan arka fon,?ekil i?lemi bitti kaplamasyny yapyyorum.Akvaryumda denedim bir sorun çykmady,bittiginde görüceksiniz.

 Ytong ile ilgili sorulary,benim yapym a?amalaryny takip ederek bir nevi a?arsynyz.


Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

ANGEL2030Çevrim Dışı

Kayıt: 12/07/2005
İl: Ankara
Mesaj: 276
ANGEL2030Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2006 21:52

Kandemir Bey,

Sanyrym Ytong ile ilgili tek sorun suya nekadar salynym yapaca?y. Akvaryumda denedim demi?siniz projeniz henüz çok yeni, kaç gün bekledi akvaryumda, akvaryumda baly?ynyz varmy?Poyraz beyin balyklaryny gördüm gerçekten çok güzel balyklar sanyrym ytongdan vazgeçti, umarym sizde sorun ya?amazsynyz.

Saygylar


Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

GothicaÇevrim Dışı

Kayıt: 02/12/2005
İl: Antalya
Mesaj: 489
GothicaÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2006 21:56
Gül?ah hanym cevap vermi? kalekimi kastediyorum bi akvaryumcudan ö?rendim garantili ama bi okadar da pahaly bi yöntem söyledi az da olsa salynym yapyyomu? ytong akvaryumcu tek kat akvaryum silikonuile kaplanyp üstüne boya v.s atty?ymyz zaman salynym olmuyormu? ama ne kadar silikon gider siz üd?ünün artyk

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

BIYIKLIÇevrim Dışı

Kayıt: 27/03/2006
İl: Istanbul
Mesaj: 507
BIYIKLIÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2006 22:00
Kandemir Bey ayny strafor projelerinde oldu?u gibi gazbetondan yapty?y arka plany kalekim ile kaplayacak, üstü tamamen örtülecek malzemenin suya salynym yapma ihtimali yok. Tek u?ra?tyrycy yany kullanaca?y zehirsiz boyayy bulmak ve üst üste harcy gazbetona yedirmek. Ben projeyi takip ediyorum ve bence stafordan daha dayanykly, kullany?ly bir malzeme.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

ANGEL2030Çevrim Dışı

Kayıt: 12/07/2005
İl: Ankara
Mesaj: 276
ANGEL2030Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2006 22:11
Anyl bey söyledikleriniz bana akla yatkyn geldi ancak ben yinede cesaret edemezdim, bahsetti?imiz malzemede kireç oldukça fazla. Ytongun Ankara mdr. yetkililerle görü?tüm ancak garanti veremiyorlar, deneme yanylma yöntemini öneriyorlar. Bence de?mez. Strafor daha dayanykly ve kullany?ly olabilir ama farkly bir?eyler yapma iste?i var. Sonuçta herkes strafordan arka fon yapmaya ba?lady. Matbuu evrak gibi oldu. De?i?ik ve kullany?ly bir malzeme ara?tyrylmasy yapylmaly. Nede olsa bundan bir süre önce straforda pekçok ki?i için akvaryumda varolmasy mümkün olmayan bir malzemeydi.

Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

Ahmet KonukÇevrim Dışı

Kayıt: 15/12/2005
İl: Istanbul
Mesaj: 502
Ahmet KonukÇevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2006 10:43

 Arkada?lar ben  öncelikle straforla ba?ladym takip eden arkada?lar bilir, ama akvaryumum büyük oldugu için strafora güvenemedim açykçasy .

Vede cama yapy?tyrmak  ho?uma gitmedigi için  ytong u ,da ke?fedince bir kenara byraktym ,yani strafor daha tehlikeli geldi bana ,dü?ünün siz akvaryumun yanynda iken  silikonlaryndan kurtuldugunu ,akvaryumu patlattygynyzda can tehlikenizbile var bence.

Bu yüzdendirki  bir nevi (ytong) riskinide göze alarak, dene gör   seçenegini uygun gördüm, evet  daha yeni oldugu için sorun olup olmayacagyny zaman gösterecek ,?imdilik sorun yok bundan sonrada olmaz in?allah. 


Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir

ANGEL2030Çevrim Dışı

Kayıt: 12/07/2005
İl: Ankara
Mesaj: 276
ANGEL2030Çevrim Dışı
Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2006 10:49

Cesaretinize hayranym Kandemir Bey,

O frontosalar bende olsa ben mavi kartonada razy olurdum . Umarym korktu?umuz olmaz elinize eme?inize sa?lyk.


Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir